Lajme

Në këtë edicion të Heritage Lab, përgjatë 12 ditëve, studentët do të mund të marrin njohuri në fushën e trashëgimisë kulturore dhe artit të muraleve duke qenë pjesë e...
Ftojmë të gjithë studentët e interesuar të fushës së artit, arkitekturës, dizajnit grafik dhe fushave të tjera relevante që të aplikojnë në punëtorinë  e “Heritage Lab”.    HERITAGE LAB...
Për 12 ditë, studentët do të kenë mundësi të ndërtojnë njohuritë e tyre në fushën e trashëgimisë kulturore duke hartuar planin adaptues të ripërdorimit të kinemasë “Jusuf Gërvalla” në...
Heritage Space ofron hapësirë për njerëzit kreativ që të përdorin trashëgiminë kulturore si një burim frymëzimi për të zhvilluar produkte të reja duke përdorur mediumet dhe disiplinat e ndryshme...
Ftojmë të gjithë studentët e interesuar në fushat e arkitekturës, dizajnit grafik, trashëgimisë kulturore, sociologjisë, studimeve arkivore dhe fushave të tjera respektive për të aplikuar në punëtorinë e “Heritage...
“Heritage Lab” do t’u ofrojë studentëve të rinjë hapësirë për edukim si rezultat i një programi që kombinon teorinë dhe praktikën. Për 12 ditë, studentët do të zhvillojnë njohuritë...