Partnerët

CHwB punon me partnerët të cilët janë të angazhuar në promovimin e trashëgimisë kulturore si e drejtë në vetvete dhe burim.

Ne punojmë me shoqërinë civile dhe institucione në të gjitha nivelet që tregojnë një interes të vërtetë në trashëgiminë kulturore dhe kanë mirëkuptim se si ajo do të kontribuojë në ndërtimin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Kriteret për të qenë  partner me ne, janë paraqitur në vijim:

• Mbështesin aspiratën për Konventën e Hagës në mbrojtjen e pasurisë kulturore në luftë;

• Vlerësojnë rëndësinë e partneriteteve krijuese profesionale me qëllim të përforcimit të qasjes dhe të drejtave për trashëgimi kulturore nëpër komunitete të ndryshme;

• Përpiqen për pronësi lokale dhe zgjidhje lokale;

• Prioretizojnë punën në ndërtim të kapaciteteve dhe trajnim;

• Nxisin dialogun ndërkulturor për ndërtim të besimit dhe mirëkuptimit;

• Tregojnë kuptim të vlerës së interpretimit dhe komunikimit për zhvillim të audiencës dhe perspektivës;

• Ndjekin parimet demokratike dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

Ju lutem klikoni në lidhjet më poshtë për tu drejtuar tek partnerët tanë, aktual dhe në të kaluarën:

Institucionet e nivelit qendror në Kosovë:

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve

Instituti Arekologjik i Kosovës

Muzeu i Kosovës

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Prishtinë

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Prizren

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Pejë

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Mitrovicë

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Gjilan

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Gjakovë

Institucionet e nivelit lokal / komunat në Kosovë:

Komuna e Deçanit

Komuna e Dragashit

Komuna e Ferizajt

Komuna e Gjakovës

Komuna e Gjilanit

Komuna e Graçanicës

Komuna e Hanit të Elezit

Komuna e Istogut

Komuna e Junikut

Komuna e Kaçanikut

Komuna e Malishevës

Komuna e Mamushës

Komuna e Mitrovicës

Komuna e Novobërdës

Komuna e Parteshit

Komuna e Pejës

Komuna e Podujevës

Komuna e Prishtinës

Komuna e Prizrenit

Komuna e Rahovecit

Komuna e Vitisë

Komuna e Vushtrrisë

Bashkësitë fetare:

Bashkësia Islame e Kosovës

Kisha Ortodokse Serbe

Organizatat lokale:

Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës

Balkan Promotion

Dokufest

EC Ma Ndyrshe

Europan Kosovo

Federata e Çiklizmit e Kosovës

Iniciativa Kosovare për Stabilitet

Lëvizja Koha

Mundësia

Shoqata për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore – PRO Kult

Organizatat rajonale:

Rrjeti i Trashëgimisë së Evropës Juglindore

Rrjeti Ballkanik i Muzeve

Organizatat ndërkombëtare:

UN-HABITAT Kosova

Regional Environmental Center

Patrimoine Sans Frontières

PEM Consult

International Relief & Development

USAID partneritetet për zhvillim

Adventures in Preservation

Institucionet edukative lokale dhe ndërkombëtare:

Universiteti Teknik i Stambollit, Turqi

Politekniko i Torinos, Itali

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Kosovë

Universiteti Polis, Shqipëri

Metropolis, Shqipëri

Kompanitë ndërkombëtare:

In Your Pocket

Kompanitë lokale:

Kompania Farmaceutike Trepharm

Buka – Meridian

Fabrika e ujit – Lubeteni

Princ Coffee House

cockta

Pilot bike

Lokacioni

Spitali Medicine

Vipa Chips

Tango life

Bebeto fun island

Mediat lokale:

RTK

KTV

RTV 21

Klan Kosova

Tribuna Channel

Kujtesa

Zëri

Telegrafi

Kosovo 2.0

KultPlus

Radio Vicianum – Vushtrri

Përveç kësaj, Zyra e CHwB në Kosovë, përmes granteve të vogla luan rolin e lehtësuesit, donatorit dhe të përkrahësit për një numër të organizatave lokale jo  qeveritare në zgjerimin e vetëdijes mbi trashëgiminë kulturore në Kosovë. Këto përfshijnë:

OJQ Jefimija “Fuqizimi i komunitetit të grave përmes trashëgimisë kulturore”, Hoçë e Madhe – 2005

OJQ Jeta “Fuqizimi i komunitetit të grave përmes trashëgimisë kulturore”, Deçan – 2005, 2006

OJQ Agimi “Ditët e Trashëgimisë Evropiane në Kosovë”, Isniq (Deçan) – 2006

OJQ Dokufest “Festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër “, Prizren – 2006

OJQ EC ma ndryshe “Ditët e Trashëgimise Evropiane në Kosovë” – 2006, 2007, 2008

OJQ Vizioni i shekullit 21, Deçan – 2007

OJQ Mladi Talenti, Prizren – 2007

OJQ EC ma ndryshe “Kampet e restaurimit me të rinj”, Deçan, Prizren – 2007, 2008, 2009

OJQ EC ma ndryshe “Forumet e hapura qytare – Trashëgimia kulturore dhe kulturizmi”, Prishtinë, Prizren – 2007, 2008

OJQ Romano Anglunipe ” Dita e komunitetit rom” – 2009

OJQ Orta “Publikimi i fletëpalosjeve për trashëgimi kulturore”, Isniq (Deçan) – 2009

OJQ Multimedia ” Projekti teatror Kanuni i Lekë Dukagjinit ” – 2009

OJQ EC ma ndryshe “Fuqizimi i pjesëmarrjes qytetare për vendimmarrje në trashëgimi kultrore”, Prizren – 2009

OJQ EC ma ndryshe “Publikimi: Prizreni në retrovizor”, Prizren – 2009

OJQ Këshilli Zhvillimor i Fshatit “Shtrat dhe mëngjes”, Hoçë e Madhe – 2010

OJQ X40 “Hartat ilustrative për zonën historike të Prizrenit “, Prizren – 2010

OJQ Pen “Rinia në Veprim për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore” – 2010

OJQ Jefimija ” Kurse artizanatesh për gra dhe vajza”, Hoçë e Madhe – 2010

OJQ Shtjefen Gjeqovi ” Foto ekspozita e etno-trashëgimisë së Prizrenit, Dragashit dhe Mamushës”, Prizren – 2010

OJQ Open Door “Panairi i artizanateve”, Prishtinë – 2010

OJQ FTDD Dea Dardanica “Film i animuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore”, Prishtinë – 2010

OJQ SHMP Shqiponjat “Promovimi i vlerave kulturore dhe artistike në rajonin e Prizrenit, ansambleve të qytetit, etnografisë, veprave artizanale, etj”, Prizren – 2010

OJQ Elita “Ekspozita Retrovizori” – 2010

OJQ Legjenda “Trashëgimia kulturore dhe rinia ” – 2010

OJQ Vizionida “Fushatë ndërgjegjësimi për trashëgiminë kulturore “, Shtimje – 2010

OJQ Theatre Lab Loja ” Shfaqje tetrale: Këmisha e Gjakut”, Prishtinë – 2010

OJQ Community Building Mitrovica “Konferenca vjetore Forumi i qyteteve të ndara”, Mitrovicë – 2010

OJQ EC ma ndryshe “Vullnetarët e kulturës”, Prizren – 2012

OJQ The Ideas Partnership “Të mësuarit për kulturën time, të mësuarit për të tjerët”, Fushë Kosovë – 2013

OJQ Rrasa e Zogut “Ditët e Gjeravicës “, Junik – 2013

OJQ N’GO “Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore nëpërmjet artit të muzikës”, Prizren – 2013

OJQ Classic Wave “Festivali i muzikës klasike”, Prizren – 2013

OJQ Children for Tomorrow “E kaluara flet për të ardhmen”, Gjakovë – 2013

OJQ Žene za Žene za invaliditetom “Libër gatimi”, Prizren – 2013

OJQ Podguri “Promovimi i turizmit përmes trashëgimisë kulturore dhe natyrore”, Istog – 2013

OJQ Asociacioni i Çiklistëve Profesionistë “Tour de Culture”, Ferizaj dhe Kaçanik -2013

OJQ Natyra ” Garat e pehlivanëve (mundësve tradicionalë me vaj), garat e vrapimit të kuajve dhe panairi tradicional”, Dragash – 2013

OJQ Këshilli i Veprimit Rinor Lokal i Kaçanikut “Ta njohim trashëgiminë tonë kulturore”, Kaçanik – 2014

OJQ Lëvizja Koha “Ta njohim trashëgiminë tonë kulturore”, Vushtrri – 2014

OJQ Qendra e gruas Ato “Ta njohim trashëgiminë tonë kulturore”, Vushtrri – 2014

OJQ Renesansa “Ta njohim trashëgiminë tonë kulturore”, Dragash – 2014

OJQ Qendra ” Ta njohim trashëgiminë tonë kulturore “, Dragash – 2014

OJQ Klubi Letrar Gjon Nikollë Kazazi “Mitingu i poezisë”, Gjakovë – 2014

OJQ Neo Musica “Lyra Fest”, Gjakovë – 2014

Mezzo-soprano Flaka Goranci “Udhërrëfyes përmes këngëve”, Gjakovë – 2014

OJQ Time Out “Kërcimet nga Ura e Fshejtë”, Gjakovë – 2014

OJQ Bashkohu edhe ti “Festa e Sofrës dhe Kinemaja Verore në Çarshinë e madhe”, Gjakovë – 2014

OJQ Festivali Mbarëkombëtar i Komedisë “Komedia Fest”, Gjakovë – 2014

OJQ Këshilli Rinor i Rahovecit “Ta njohim trashëgiminë tonë kulturore”, Rahovec – 2014

OJQ Natyra “Garat e pehlivanëve (mundësve tradicionalë me vaj), garat e vrapimit të kuajve dhe panairi tradicional”, Dragash – 2014

OJQ Iniciativa e Rinisë së Parteshit “Mbështetja e SHKA-ve me fonde për blerje të veshjeve tradicionale”, Partesh – 2014

OJQ Shoqata për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore – PRO Kult “Themelimi i zyrës turistike në kuadër të Çarshisë së Madhe”, Gjakovë – 2014

Muzeu Etnologjik Vushtrri “Pasurimi i muzeut me literaturë mbi trashëgiminë kulturore nga vendi dhe regjioni”, Vushtrri – 2014

OJQ Art Studio “Kolonia e artistëve: arti dhe trashëgimia kulturore”, Rahovec – 2015

OJQ Aktiviteti Rinor i Parteshit & OJQ Eko program Kosova “Glaviçica Etno Fest”, Partesh – 2015