Donatorët

Zyra e CHwB Kosova nuk do të mund të bëjë punën që ajo bën pa mbështetjen bujare të donatorëve të ndryshëm. Në këtë aspekt, roli ynë përfundimtar dhe qëllimi është që të veprojmë si lehtësues dhe ndërmjetësues – një urë lidhëse në mes atyre jetët e të cilëve janë, për çdo ditë, të lidhur me trashëgiminë e larmishme dhe shumë kulturore të Kosovës; dhe ata të cilët, me anë të përkrahjes financiare ose teknike, mund të mbështesin mbrojtjen e vazhdueshme dhe promovimin e kësaj trashëgimie interesante dhe të larmishme të vendit tonë.

Ju lutem klikoni në lidhjet më poshtë për tu drejtuar tek donatorët tanë aktual apo edhe të kaluar.

Donatorët ndërkombëtar:

Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar
www.sida.se

Bashkimi Europian
www.europa.eu

Ambasada e SHBA në Prishtinë
www.pristina.usembassy.gov

Agjencia Evropiane për Rindërtim
www.ec.europa.eu

Fondi Prince Claus për kulturë dhe zhvillim
http://www.princeclausfund.org/

Ambasada e Holandës në Prishtinë
www.kosovo.nlembassy.org/

Swiss Heimatschutz
www.heimatschutz.ch

Përfaqësuesi Special i BE-së në Kosovë
http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/index_en.htm

Instituti Packard Humanities
www.packhum.org

Donatorët lokal:

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
www.mkrs-ks.org

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
www.mbpzhr-ks.net

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut
www.ks.yihr.org/ks