Ku punojmë

CHwB Suedi
CHwB është themeluar në vitin 1995 si një organizatë joqeveritare Suedeze. Zyra kryesore ndodhet në Stokholm.
CHwB Kosovë
Prej vitit 2001, CHwB funksionon në Prishtinë, ku organizata e menaxhimit të projekteve është themeluar nga arkitektë vendor, inxhinierë, planerë urban dhe ekonomistë.
CHwB Bosnje dhe Hercegovinë
Zyra e parë e CHwB-së është hapur në vitin 2000 në Sarajevë. Kjo zyre sot funksionon me 4 punëtorë që merren me projekte të restaurimit dhe aktivitete të muzeve.
CHwB Shqipëri
Zyra e CHwB-së në Shqipëri, e hapur në vitin 2009, është zyra më e re e organizatës.
Regional Programs
Restoration camps
Balkan Museum Network