Projektet

14
Qëllimi dhe përmbledhja e projektit Qëllimi i projektit është të krijojë një hapësirë të re për shijimin kulturor dhe natyror. Përmes konservimit, adaptimit për rishfrytëzim dhe interpretimit, Kalaja e Prizrenit do të përfaqësojë një...
PCF image 1
Programi i intervenimit emergjent kulturor për tre objekte të trashëgimisë kulturore në Kosovë Fondi Princ Claus, në kuadër të programit të tij të emergjencave kulturore, do të bashkëfinancojë, në partneritet me zyrën e CHwB-së...
Foto thubnail homepage
Tour de Culture është i vetmi aktivitet kulturor çiklistik jo-garues dhe rekreativ në Kosovë i HAPUR PËR TË GJITHË, profesionistë dhe amatorë, të rinj e të moshuar, femra dhe meshkuj. Tour de Culture është një...
pltk signing
Komunat e Kosovës sot po ballafaqohen me vështirësi të mëdha në shfrytëzimin e trashëgimisë kulturore për përfitimet e bashkësisë, përderisa rreziku i shkatërrimit të mëtutjeshëm i trashëgimisë kulturore mbetet i lartë. Shkaku shpjegues i...
Zejnullah-beu-house-5
Kosova është një shtet me histori të lashtë dhe trashëgimi të pasur kulturore, krijuar që nga parahistoria deri në ditët e sotme. Asetet  e trashëgimisë kulturore janë të rëndësishme nga pikëpamja historike, estetike, arkitekturale...
hoca inauguration  01 d
Fshati Hoçë e Madhe ndodhet në jug të qytetit të Rahovecit, rreth 20 km në perëndim të Prizrenit dhe është e populluar kryesisht nga komuniteti serb. Fshati ende ruan pamjen e saj tradicionale –...