Kategori:startpage

Heritage Space je platforma započeta od strane CHwB Kosovo prošle godine, koja je namenjena mladim stvaraocima kako bi razvili svoje kreativne ideje sa ciljem očuvanja i promocije kulturne baštine. Za više informacija o ovoj...› Više informacija
Pet tutora nude svoju ekspertizu u drugoj ediciji Heritage Space-a. Saznajte više o njihovim očekivanjima iz ovog poziva! 1. Adaptacija istorijskih građevina Nol Binakaj – Arhitekt i ekspert kulturnog nasleđa Svaki dan sve vise...› Više informacija
Kosovska fondacija kulturno  nasleđe bez granica (CHwB Kosovo) završava 2016. godinu učlanjenjem u dve internacionalne mreže i to Europa Nostra na nivou Evrope i SEE Heritage na nivou regije. Naša oraganizacija se tokom ove godine...› Više informacija
Jedna zaboravljena zgrada u lošem stanju, kao što je Boksački klub Priština, 12.decembra bila je domaćin promocije “Lista kulturnog nasleđa pod rizikom”. Ovaj registar koji se po prvi put objavljuje na Kosovu sadrži monumente...› Više informacija
Kosovska fondacija kulturno nasleđe bez granice (CHwB Kosovo) učlanjuje se u četiri mreže lokalnih NVO-a: Mreža nezavisnih institucija umetnosti i kulture (RRIPAK), Platforma CiviKos, Mreža nezavisnih organizacija kulture na Kosovu – Kulturni forum i Mreža organizacija kulture...› Više informacija
Organizacije kao i aktivisti civilnog društva pozivaju Ministarstvo kulture da u što kraćem roku zapoćnu sa restauracijom ove građevine, kako bi se spasio, oživeo i vratio građanima spomenik visokih vrednosti, kao što je kuća...› Više informacija
Autentične kule u selu Drenovac, srednjovekovni manastir Visoki Dečani, Hadum džamija, vodopadi Miruša ili jezera Plave su samo neki od turističkih tačaka koji su deo turističkih paketa pripremljenih od strane studenata univerziteta “Haxhi Zeka”...› Više informacija
Memorijalnog i najvažnijeg dana za Albance, 28.novembra-dana nacionalne zastave, otvoren je Muzej grada Gnjilana. U prisustvu velikog broja posetioca i građana, muzej je inagurisao gradonačelnik opštine Gnjilane Lutfi Haziri, direktor CHwB-a Kosovo Sali Shoshi,...› Više informacija
Tri kancelarije Fondacije kulturnog nasleđa bez granica u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu, organizovale su “Međunarodni trening o menadžmentu rizika kulturne baštine u slučaju katastrofe”.   Na treningu je učestvovalo 28 profesionalaca iz muzeologije...› Više informacija
Železničke stanice na Kosovu su u jako lošem stanju. Sam voz za nove generacije je nešto što se jako retko doživi a moramo da prihvatimo da je to kultura koja je za veliki broj...› Više informacija