Tour de Culture

Tour de Culture je jedini kulturni netakmičarski rekreativni biciklistički događaj na Kosovu, OTVOREN ZA SVE, profesionalce i amatere, mlade i stare, žene i muškarce.

TdC15 REG

Tour de Culture je projekat koji se organizuje na godišnjem nivou a po prvi put je organizovan 2008 godine. Bio je pokrenut, organizovan i sufinansiran od strane Kulturnog Nasleđa bez Granica (CHwB) i UN-HABITAT-a kancelarija na Kosovu, obe finansirana od strane Švedske imajući za cilj promociju prirodnog i kulturnog nasleđa, ne-motorizovani transport kao i zaštitu životne sredine. Od 2014 godine, projekat sprovodi isključivo CHwB kancelarija na Kosovu i sada nakon više godina, popularnost ovog projekta je pridobila podršku različitih donatora, partnera i šire javnosti.

tdc-2016-map

Ovaj jedinstven događaj predstavlja sinergiju principa koje proizilaze iz Dana Evropske Baštine i Evropske Nedelje Mobilnosti koje se obeležavaju širom Evrope tokom septembra.

tdc new 4

MI VOZIMO BICIKL ZA:

1. Promovisanje našeg zajedničkog prirodnog i kulturnog nasleđa

> zaštitu kulturnog nasleđa i kulturne raznolikosti na svim nivoima društva

> promociju kulturnog nasleda kao instrument suživota i dijaloga izmedu zajednica

> otkrivanje potencijala za razvoj održivog kulturnog turizma

tdc new 5

2. Promovisanje nemotorizovanog prevoza za efikasniju mobilnost svih nas

> podizanje svesti među građanima i donosiocima odluka o važnosti bezbednijih puteva i pravaca nemotorizovanog saobraćaja

> promovisanje zdravijeg načina života i bezbednijih puteva za korisnike nemotorizovanog prevoza

> jačanje učešća žena, mladih, starih, dece i osoba sa invaliditetom

tdc new 3

3. Promovisanje zaštite životne sredine

> stavljanje prava ljudi i prirode iznad prava zagađivača

> sprečavanje degradacije zemljišta, vode, vegetacije i vazduha

> Promovisanje zajedničkog globalnog pokreta za bezbedniju klimatsku budućnost i obezbeđenje održivog korišćenja resursa bez degradiranja životne sredine

tdc new

Dakle, zgrabite svoj bicikl, ili jednostavno iznajmite jedan, i pridružite nam se na predstojećem događaju. Uslovi učešća i više informacija o prethodnim aktivnostima možete naći na sledećem odeljku ove stranice “Osnovne informacije o projektu”. Osim toga, pratite vesti na našem stranicama veba ili Facebook-a na CHwB Kosova i Tour de Culture Kosovo.