Konzervacija i restauracija Hamama u Vučitrnu

VushHammNews03
Spomenik arhitektonskog nasleđa “Hamam u Vučitrnu” , nalazi se u centru grada i sastoji se od slojevitih građevinskih struktura nastalih tokom različitih istorijskih perioda. Ovaj hamam, verovatno iz istog vremena kao i džamija Gazi Ali Bega u Vučitrnu (XV vek), je jedan od najstarijih hamama na Balkanu. Prema istorijskim izvorima, Vučitrnski hamam sagrađen je u dve faze. Deo ulaznog prostora od tuf kamena je navodno sagrađen u XVII veku , dok su druge prostorije sa tri kupole izgrađene u XV veku. Ovaj hamam je služio kao javno kupatilo za muškarce i žene kojeg su koristili u određenim danima. Prema Vučitrncima, osim kupanja, Hamam su koristili građani i kao prostor za odmor, gde je posluživan čaj uz muziku.

Istorija grada Vučitrna obeležena je mnogim liderima i različitim kulturnim uticajima. Hamam je odolevao brojnim uticajima koje je trpeo grad, te je građevina izdržala do danas. Osim istorijskih, ova građevina ima i brojne druge vrednosti. Zbog teknike i načina izgradnje i funkcije, Hamam poseduje i hidraulične vrednosti. Elementi poput kupola, lukova, svodova, osvetljenja kroz kružne otvore na kupolama, proporcije i materijala korištenima u prostorijama, doprinose umetničkim i estetskim vrednostima ove građevine.

Različiti elementi su uticali na svakodnevnu degradaciju hamama. Osim samog starenja objekta, različite štete su nanesene i kao posledica atmosferskih uslova, konstruktivnih problema, pogrešnog upravljanja i vandalizma. Ipak, kao glavni razlog degradacije hamama i dalje ostaje zanemarivanje i neodržavanje. Ovo je takođe rezultat i nekorišćenja objekta od ’70-’80. godina.

Kroz prioritiziranje štete i izdvojen budžet, intervencije koje se vrše na hamamu su delimične. Intervencije su usmerene na konsolidaciju strukture, obnovu porušenih delova zidova, zamena cementa sa malterom, istog sastava kao originalni, konsolidacija kupola iznutra i spolja, postavljanje drenaže, kao i postavljanje crepova na celom hamamu.

inaugurimi i puneve

Period implementacije:

11/2012- 06/2014

Budžet:

132,435.00 $

Izvršilac:

Kulturno Nasleđe bez Granica u partnerstvu sa Ministarstvom Kulture, Omladine i Sporta i Opštinom Vučitrn

Finansirano od:

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Prištini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadržane ovde pripadaju autoru(ima) i ne odražavaju stavove State Departmenta.”