Hitna intervencija kule Mustafe Dukaj u selu Drenovac kod Dečana

kulla dranoc 01

Kroz podršku Udruženja kulturne baštine Švajcarske, Schweizer Heimatschutz, kancelarija CHwB na Kosovu je počela spasilačku intervenciju na kuli Mustafe Dukaj, u selu Drenovac, Opština Dečani. Predviđene intervencije uključuju konsolidaciju krovne i među spratne strukture, stvaranje pristupa građevini i revitalizaciju gostinske sobe.

Kula Mustafe Dukaj je trospratna kamena kula, tipična za Metohiju. Uprkos njenoj vrednosti, kula nema pravno zaštićeni status. Njena građevinska konstrukcija je ugrožena, i kao takva smatra se pod rizikom.

Inicijativom kancelarije CHwB na Kosovu, i finansijskom podrškom švajcarskog udruženja, ova kula će se sada spasiti od daljnjeg propadanja. Projekat je predviđeno da se završi do kraja 2015. godine.

kulla dranoc 02