Intervenimi shpëtues i Kullës së Mustafë Dukajt në fshatin Drenoc të Deçanit

kulla dranoc 01

Përmes mbështetjes së shoqatës së trashëgimisë kulturore të Zvicrës Schweizer Heimatschutz,zyra e CHwB-së në Kosovë ka filluar intervenimin shpëtues në kullën e Mustafë Dukajt në fshatin Drenoc të Komunës së Deçanit. Intervenimet e parapara përfshijnë konsolidimin e kulmit dhe të konstruksionit meskatësh, krijimin e qasjes në ndërtesë dhe revitalizimin e odës së mysafirëve.

Kulla e Mustafë Dukajt është kullë trekatëshe e gurit, tipike e Rrafshit të Dukagjinit. Përkundër vlerave të saja, ajo nuk ka status të mbrojtur me ligj. Struktura e saj ndërtimore është e kanosur dhe si e tillë konsiderohet në rrezik.

Me iniciativën e zyrës së CHwB në Kosovë dhe përkrahjen financiare të shoqatës zvicerane, kjo kullë tani më do të shpëtojë degradimit të mëtutjeshëm. Projekti pritet të përfundoj në fund të vitit 2015.

kulla dranoc 02