Kulturna reakcija Balkana za pomoć prilikom hitnih slučajeva

img_4802-rapid_assessment_slider

Tri Fondacije (CHwB Albanija, CHwB Bosna i Hercegovina i CHwB Kosovo) udružile su snage izgradnje nad razultatima prošlosti u oblasti priprema u slučaju pripreme za opasnosti i reakcije u slučaju katastrofe.

Vraćajući se ponovo u tri države (Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo), program treninga u dužini od 23 dana,  Kulturna reakcija Balkana za pomoć prilikom hitnih slučajeva (B-CARE) realizovaće se kroz tri intervencije gore navedenih država, u vezi pripreme i reakcije u slučaju katastrofa sa fokusom na muzejske artefakte, istoriske građevine i nematerijalnu kulturu.

Preko ovog treninga, 30 profesionalaca iz oblasti nasleđa(studenata i mladih profesionalaca) koji dolaze iz Zapadnog Balkana, Istočne Evrope i Bliskog Istoka podučavaće se o prvoj pomoći u kulturnoj baštini preko sveobuhvatnog usmenog kao i praktičnog podučavanja, s’obzirom da je trening dizajniran na bazi metodologjie Regionalnih Kampova resturacije CHwB-a – dobitnice nagrade.

Sva tri kursa održaće se u isto vreme dok će  grupa premeštati iz države u državu. Trening će započeti u Bosni i Hercegovini, da bi nastavio na Kosovu i završio se u Albaniji. Na ovaj način, učesnici će imati priliku da osete isti ali i različiti kontekst kulturne baštine i pitanja koja se odnose na celi region. Oni takođe mogu da uvide sličnosti sa kontekstom u kojem žive i drugim mestima.

B-CARE omogućuje širokom spektru ljudi različitih  iskustava da se poduče o osnovnoj prvoj pomoći kulturne baštine; sakuplja informacije u vezi potreba narednih treninga o prvoj pomoći u kulturnoj baštini; omogućuje rad u grupi i razmenu kultura učesnika, prilikom čega se ruše barijere; poboljšava pripremu i reakciju u slučaju katastrofa na Zapadnom Balkanu prilikom koga povećava kapacitete lokalnih institucija kulturna bastinë i pojedinaca – čime tako omogućuje znanje i sredstva za zadovoljavanje njihovih potreba.