Restauracija i revitalizacija vinice Crkve Sv. Stevana u Velikoj Hoči

Selo Velika Hoča nalazi se južno od grada Orahovca, oko 20 km zapadno od Prizrena, i uglavnom je naseljeno srpskim stanovništvom. Selo je i dalje zadržalo svoj tradicionalni kolokvijalni izgled, sa nekoliko kuća od istorijskog značaja koje su u lošem stanju. Kao ansambl, zajedno sa crkvama, vinarijama i kultivisanim pejzažem, predstavlja vredan i skladan primer kolokvijalne arhitekture.

Velika Hoca

Kompleks crkve Sv. Stevana obuhvata crkvu posvećenu Svetom Arhiđakonu Stefanu, parohijski dom i vinica. Nalazi se u centru sela i datira iz XIV veka. Vinica Crkve Sv. Stefana je kroz istoriju više puta bila obnovljena. Tačan datum izgradnja vinice nije poznat. Pretpostavlja se da je građevina podignuta u XVIII veku. Ova vinica je zaštićeni spomenik kulturne baštine, jer svedoči o dugoročnoj tradiciji uzgajanja i proizvodnje vinove loze, što je i posebna karakteristika sela.

Vinica Crkve Sv. Stefana je u lošem stanju, i kao takva treba da se obnovi i ponovo koristi. Korisnici – lokalna zajednica, Savet za Seoski Razvoj (SSR) i Srpska Pravoslavna Crkva (SPS), zajedno sa CHwB, su identifikovali novu upotrebu građevine. Ovaj predlog sugeriše adaptaciju zgrade u vinski restoran. Degustirajući vino u njegovom prirodnom okruženju, moguće je uočiti da to nije samo piće, već tradicionalni proizvod pun istorije i umetnosti. Velika Hoča, region vina i proizvodnje vina, ima mnogo potencijala za razvoj turizma.

Cilj ovog projekta je očuvanje vrednosti kulturne baštine sela. Na taj način se povećavaju ekonomske aktivnosti kroz očuvanje tradicionalne trgovine – vinogradarstva, prirodnog i kulturnog turizma. Štaviše, da promoviše puno i aktivno učešće nevećinskih zajednica kao aktera u društvu, i na kraju, doprineti posleratnom procesu pomirenja koristeći baštinu kao sredstvo dijaloga.

Ciljevi projekta su:

– Zaštita kulturnih vrednosti vinice Crkve Sv. Stefana u Velikoj Hoči, kroz restauraciju i revitalizaciju građevine u Narodni vinski restoran.

– Povećanje svesti lokalne zajednice o kulturnoj baštini.

– Uključiti zajednicu kroz aktivno učeće u procesu implementacije.

– Promocija socio-ekonomskog razvoja u selu Velika Hoča, kroz podršku razvoju seoskog turizma.

Tokom projekta, finansiran od strane Ambasadorskog Fonda za Kulturnu Očuvanje Sjedinjene Države, CHwB namerava da ponovo otkrije korene suživota kulture i humanosti. Vinica Crkve Sv. Stefana će postati centar istraživanja, zadovoljstva i interakcije, ne samo za lokalnu zajednicu, već i za turiste.

Ovaj projekat je počeo novembra 2013 i završetak je planiran aprila 2015.

hoca inauguration 02 b hoca inauguration 02 a