Program Hitnih Intervencija za 50 lokaliteta kulturne baštine na Kosovu

Kosovo je država sa drevnom istorijom i bogatom kulturnom baštinom koja datira od praistorije do današnjih dana. Dobra kulturne baštine su jako važna iz više aspekata: istorijskih, estetskih, arhitektonskih i socijalnih.  Nestabilna politička situacija krajem prošlog veka, rat 1998/99, te politička i društvena posleratna tranzicija učinila je da fokus u očuvanju kulturne baštine bude marginalizovan. Sadašnji državni fond posvećen kulturnoj baštini je nedovoljan da promeni trenutno loše stanje ovih lokaliteta.

Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB) promovisalo je ideju hitnih intervencija na građevinama kojima je to potrebno, kao brzu meru za zaštitu kulturnih dobara od različitih pretnji. Ovaj pristup omogućuje da se sredstva dodeljuju većem broju zgrada. Hitna intervencija je i akcija podizanja svesti vlasnika i zajednice kako bi prepoznali vrednosti svojih građevina.

Ovaj pristup usvojilo je Ministarstvo kulture, Omladine i Sporta (MKOS), koje je podržalo program  intervencija spasavanja – Hitnih intervencija, na 50 dobara kulturne baštine u Republici Kosovo , tokom perioda 2013-2014. Primena hitnih intervencija konsolidacije za spasavanje i rehabilitaciju je i neophodna akcija, kao i zakonska odgovornost.

Preko preventivnih hitnih mera se vrši konsolidacija, stabilizacija ili brzo spasavanje lokaliteta kulturne baštine koji su pod rizikom od uništenja i oštećenja uzrokovanih različitim prirodnim i ljudskim faktorima.

Dokumentovanje postojećeg stanja građevina i predlozi za intervenciju su izvršeni od strane zaposlenika CHwB-a i studenata Arhitektonskog Fakulteta Univerziteta u Prištini i UBT-a.

Projekat Hitnih intervencija sprovešće se tokom vremenskog razdoblja 2013 – 2014. Građevine su odabrane iz lista dobivenih od Regionalnog Centra Kulturne Baštine(RCKB), uz kriterijume koje je odredila komisija koja se sastoji od predstavnika CHwB-a i MKOS-a. Odabrane građevine predstavljaju različite tipologije narodne arhitekture rasrpostranjene  teritoriji celog Kosova.

Hitne intervencija na ovim građevinama su usmerene na obnovu krova, konsolidaciji zidova, stabilizaciju konstrukcije, drenažu i čišćenju okruženja samog objekta.

Objekat bivše Narodne tehnike, Gjilane

Ish teknika popullore

Kuća Zekirja Abdulaha, Gnjilane

Zekrija Abdullahu

Kuća Rašit Rašitija, Priština

Rashit Rashiti