Udhëzues për menaxhimin e trashëgimisë botërore – Bernard M. Feilden dhe Jukka Jokilehto (ALB)

Udhëzues për menaxhimin e trashëgimisë botërore – Bernard M. Feilden dhe Jukka Jokilehto (ALB)
Botimi i këtij përkthimi të autorizuar në gjuhën shqipe është financuar nga CHwB përmes Sida-s si dhe nga Ambasada e Mbreterisë së Bashkuar në Kosovë. › Shkarkoni (pdf, 1.60 MB)
Publikimet e fundit