Tour de Culture 2016 (ALB, SER, ENG)

Tour de Culture 2016 (ALB, SER, ENG)
Tour de Culture je jedini kultruni, biciklistički i rekreativni događaj na Kosovu, otvoren za sve. Ovaj godišnji događaj, koji svake godine teži da otkrije novi ugao naše zemlje, u 2016 pokrivao opštinu Peć i Klina. › Preuzimanje (pdf, 4.87 MB)
Najnovije publikacije