Tour de Culture 2014 (ALB, SER, ENG)

Tour de Culture 2014 (ALB, SER, ENG)
Tour de Culture je jedini netakmičarski rekreativni biciklistički događaj na Kosovu, otvoren za sve. Ovaj godišnji događaj, koji svake godine teži da otkrije novi ugao naše zemlje, u 2014 pokrivao opštinu Vučitrn i Podujevo. › Preuzimanje (pdf, 6.86 MB)
Najnovije publikacije