Tour de Culture 2013 (ALB, SER, ENG)

Tour de Culture 2013 (ALB, SER, ENG)
Tour de Culture je jedini netakmičarski rekreativni biciklistički događaj na Kosovu, otvoren za sve. Ovaj godišnji događaj, koji svake godine teži da otkrije novi ugao naše zemlje, u 2013 pokrivao opštinu Uroševac i Kačanik. › Preuzimanje (pdf, 8.44 MB)
Najnovije publikacije