Tour de Culture 2010 (ALB, SER, TUR, ENG)

Tour de Culture 2010 (ALB, SER, TUR, ENG)
Tour de Culture je jedini netakmičarski rekreativni biciklistički događaj na Kosovu, otvoren za sve. Ovaj godišnji događaj, koji svake godine teži da otkrije novi ugao naše zemlje, u 2010 pokrivao opštinu Prizren, Mamuša i Orahovac. › Preuzimanje (pdf, 3.94 MB)
Najnovije publikacije