Tour de Culture 2008 (ALB, SER, ENG)

Tour de Culture 2008 (ALB, SER, ENG)
Tour de Culture je jedini netakmičarski rekreativni biciklistički događaj na Kosovu, otvoren za sve. Ovaj godišnji događaj, koji svake godine teži da otkrije novi ugao naše zemlje, u 2008 pokrivao opštinu Peć, Junik, Dečani i Đakovicu. › Preuzimanje (pdf, 1.18 MB)
Najnovije publikacije