Teknika e vizionimit në planifikimin me pjesëmarrje (ENG)

Teknika e vizionimit në planifikimin me pjesëmarrje (ENG)
Punëtoritë e vizionimit të udhëhequra nga UN-Habitat, zyra në Kosovë, kanë qenë aktivitete gjithëpërfshirëse të planifikimit të mbajtura në nëntë komuna të ndryshme. CHwB ishte partnere në komuna me potenciale të trashëgimisë kulturore e natyrore. › Shkarkoni (pdf, 498.42 KB)
Publikimet e fundit