Ta njohim trashëgiminë kulturore dhe natyrore të Kaçanikut (ALB)

Ta njohim trashëgiminë kulturore dhe natyrore të Kaçanikut (ALB)
Ky katalog është pjesë e projektit “Ta njohim trashëgiminë tonë
kulturore” që është implementuar nga Këshilli i Veprimit Rinor të Kaçanikut dhe është financuar nga CHwB Kosova.
› Shkarkoni (pdf, 4.12 MB)
Publikimet e fundit