Pse po shkatërrohet trashëgimia kulturore në Kosovë?

Pse po shkatërrohet trashëgimia kulturore në Kosovë?
CHwB ju ofron këtë raport për t'u njohur me gjendjen, mirëmbajtjen dhe arsyet e shkatërrimet të aseteve të trashëgimisë kulturore. › Download (pdf, 26.48 MB)
Latest publications