Planet Lokale të Trashëgimisë Kulturore 2012-2015 – Broshurë informative për konsultime publike (ALB, SER, ENG)

Planet Lokale të Trashëgimisë Kulturore 2012-2015 – Broshurë informative për konsultime publike (ALB, SER, ENG)
Nëpërmjet Planeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore, CHwB do të adoptojë në 7 komuna të Kosovës, një qasje të re të mbrojtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore. › Shkarkoni (pdf, 7.43 MB)
Publikimet e fundit