Njerëzit me aftësi të kufizuara dhe muzetë në Ballkanin Perëndimor (ENG)

Njerëzit me aftësi të kufizuara dhe muzetë në Ballkanin Perëndimor (ENG)
Muzetë që i përkasin Rrjetit Rajonal të Muzeve të CHwB-së kanë shqyrtuar sfondin për krijimin e partneriteteve me njerëzit me aftësi të kufizuara si dhe për t’i zvogëluar pengesat përbrenda organizatave të tyre. › Shkarkoni (pdf, 865.00 KB)
Publikimet e fundit