Lokalni Planovi Kulturne Baštine 2012-2015 – Informativna brošura za javne konsultacije (ALB, SER, ENG)

Lokalni Planovi Kulturne Baštine 2012-2015 – Informativna brošura za javne konsultacije (ALB, SER, ENG)
Kroz Lokalne Planove Kulturne Baštine, CHwB će da usvoji novi pristup, u 7 opština na Kosovu, za zaštitu i promovisanje
kulturne i prirodne baštine.
› Preuzimanje (pdf, 7.43 MB)
Najnovije publikacije