Plani Lokal i Trashëgimisë Kulturore – GJAKOVA (ALB, SER, ENG)

Plani Lokal i Trashëgimisë Kulturore – GJAKOVA (ALB, SER, ENG)
Ky publikim përmban informata për procesin dhe metodologjinë e hartimit të planit lokal të trahëgimisë. Prezanton edhe aktivitetet e projektit, hulumtimet në terren dhe prioritetet e përcaktuara nga ky plan në Komunë të Gjakovës.
Publikimet e fundit