Plani Lokal i Trashëgimisë Kulturore – DRAGASH (ALB, SER, ENG)

Plani Lokal i Trashëgimisë Kulturore – DRAGASH (ALB, SER, ENG)
Ky publikim përmban informata për procesin dhe metodologjinë e hartimit të planit lokal të trahëgimisë. Prezanton edhe aktivitetet e projektit, hulumtimet në terren dhe prioritetet e përcaktuara nga ky plan në Komunë të Dragashit. › Shkarkoni (pdf, 11.26 MB)
Publikimet e fundit