Besimi dhe tradita në formën e saj më të mirë (SER, ALB, ENG)

Besimi dhe tradita në formën e saj më të mirë (SER, ALB, ENG)
Publikim i lokaliteteve të trashëgimisë kulturore e natyrore të Komunës së Parteshit. Ka qenë pjesë e projektit "Etno Fest Gllavičica 2016" zbatuar nga CHwB Kosova dhe është financuar nga CDF / USAID: Avancojmë Kosovën së Bashku - Zgjidhje Vendore. › Shkarkoni (pdf, 16.13 MB)
Publikimet e fundit