Draft raporti nga Punëtoria e Vizionimit për Graçanicën (ENG)

Draft raporti nga Punëtoria e Vizionimit për Graçanicën (ENG)
Punëtoria e Vizionimit për Graçanicën është zhvilluar prej 25 deri 29 nëntor 2010 nga Programi i UN-Habitatit për Mbështetje të Planifikimit Hapësinor Komunal (MuSPP) dhe e përkrahur nga CHwB Kosova dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES). › Shkarkoni (pdf, 739.39 KB)
Publikimet e fundit