Tour de Culture 2015 (ALB, SER, ENG)

Tour de Culture 2015 (ALB, SER, ENG)
Tour de Culture je jedini kultruni, biciklistički i rekreativni događaj na Kosovu, otvoren za sve. Ovaj godišnji događaj, koji svake godine teži da otkrije novi ugao naše zemlje, u 2015 pokrivao opštinu Zvečan i Mitrovca. › Preuzimanje (pdf, 2.90 MB)
Najnovije publikacije