img_4909-conducting-a-rapid-assessment-around-gjirokastra
Tre fondacionet e CHwB-së (CHwB Shqipëri, CHwB Bosnje dhe Hercegovinë dhe CHwB Kosova) kanë bashkuar forcat për të ndërtuar...› Lexoni më shumë
14
Qëllimi dhe përmbledhja e projektit Qëllimi i projektit është të krijojë një hapësirë të re për shijimin kulturor dhe...› Lexoni më shumë
Foto thubnail homepage
Tour de Culture është i vetmi aktivitet kulturor çiklistik jo-garues dhe rekreativ në Kosovë i HAPUR PËR TË GJITHË, profesionistë...› Lexoni më shumë
pltk signing
Komunat e Kosovës sot po ballafaqohen me vështirësi të mëdha në shfrytëzimin e trashëgimisë kulturore për përfitimet e bashkësisë,...› Lexoni më shumë
Trashëgimia në rrezik
Ky publikim përmban Listën e aseteve në rrezik, e cila është nxjerrë si rezultat i hulumtimit në terren të monumenteve në Kosovë, të realizuar gjatë vitit 2016. › Shkarkoni (pdf, 3.20 MB)
Plani Lokal i Trashëgimisë Kulturore – RAHOVEC (ALB, SER, ENG)
Ky publikim përmban informata për procesin dhe metodologjinë e hartimit të planit lokal të trahëgimisë. Prezanton edhe aktivitetet e projektit, hulumtimet në terren dhe prioritetet e përcaktuara nga ky plan në Komunë të Rahovecit. › Shkarkoni (pdf, 10.87 MB)
Trashëgimia Kulturore Vushtrri – broshurë për fëmijë (ALB, ENG)
Kjo broshurë u dedikohet fëmijëve të moshave 5-8 vjec. Në të janë ilustruar monumentet kryesore që gjenden në qytetin e Vushtrrisë. › Shkarkoni (pdf, 9.70 MB)