Kontakt


Ing-Marie Munktell

Ordförande
gro.b1550890521whc@l1550890521letkn1550890521um.ei1550890521ram-g1550890521ni1550890521
+46 70-425 05 47

Medeltidshistoriker och tidigare chef för Museum Gustavianum/Uppsala universitetsmuseum. Medverkat vid internationella nätverk för universitetsmuseer.
Senior adviser vid Uppsala universitet och arbetar med ett bokprojekt om universitetsmuseer. Styrelseordförande i Fredens hus Uppsala.

Andreas Heymowski

Vice ordförande
gro.1550890521bwhc@1550890521ikswo1550890521myeh.1550890521saerd1550890521na1550890521+46 70-770 60 43

Arkitekt SAR/MSA. Sedan 2007 slottsarkitekt på uppdrag av Statens fastighetsverk och Kungl. Hovstaterna. Ledamot sen starten av KuG.

Lena Hejll

Utställningsproducent
es.ak1550890521sirot1550890521sih@l1550890521ljeh.1550890521anel1550890521

Arkeolog och har en textil utbildning- Lång erfarenhet av arbete på olika museer; bl a fältarkeolog, antikvarie, textilkonservator och de senaste 20 åren som ansvarig för utställningsproduktioner. Har i samband med olika projekt haft möjlighet att arbeta internationellt. Arbetar på Historiska museet i Stockholm (sedan 2003). Styrelseledamot i KuG (sekreterare) sedan 2009.

Malin Myrin

fil. dr. konservator
es.vf1550890521s@nir1550890521ym.ni1550890521lam1550890521

Utsedd på mandat av ICOMOS Sweden där hon även är styrelseledamot (viceordförande). Malins forskningsområde är stenkonservering, hon disputerade år 2006 vid Göteborgs universitet. Malin är verksam som projektledare på Statens fastighetsverk i Stockholm med ansvar bl.a. för den omfattande restaureringen av Stockholms slotts fasader. Ledamot sen 2008.