Tahoun projekt

Tahoun är ett samarbete mellan CHwB, Sverige, Albanien och Kosovo, den libanesiska NGOn APJM (Association for the Protection of the Jabal Moussa), och EAMENA-projektet, Oxford University och finansierades av SI Creative Force från juni 2018 till december 2019.

Syftet med Tahoun var hitta relevanta sätt att öka det lokala ägarskapet och förståelsen för landsbygdens historiska värde som kulturlandskap och kulturarv i Libanon och Syrien och att bygga kapacitet för sätt att bevara dem. Det var också ett sätt att dokumentera traditionella och hållbara sätt att förvalta mark och vattenresurser som på sikt också kan främja hållbar landsbygdsutveckling i regionen.

Samarbetet mellan internationella och lokala experter med erfarenhet av kulturlandskapsförvaltning, dokumentation och restaurering öppnade möjligheter att utveckla strategier för att hantera verkliga behov och bygga kapacitet hos lokala kulturarvsexperter, hantverkare och samhällen att hitta sättt att aktivt bevara det hotade kulturarvet.

Målgruppen har deltagit i alla led i projektet genom praktiskt deltagande i fältundersökningar, utbildningar, bevarande, uppdatering av information om skyltar i reservspåren och slutligen också en utställning om reservatets histori, lära lokala samhällen hur man identifierar arvresurser och hur man kan bevara dem.

Houses in Buyut

Bookmark and Share
Senaste nyheterna