Tahounprojektet

Tahounprojektet är ett samarbete mellan Kulturarv utan Gränser i Sverige, Albanien och Kosovo tillsammans med den libanesiska fristående organisationen APJM (Association for the Protection of the Jabal Moussa) och EAMENA-projektet, Oxford University. Det finansierades av Svenska institutet(Si) Creative Force från juni 2018 till december 2019.

Syftet med projektet i Tahoun var att stärka det lokala ägarskapet och förståelsen för landsbygdens historiska värde som kulturlandskap och kulturarv i Jabal Moussa-reservatet i Libanon och Syrien. Vi ville också stärka kunskaperna om hur man bevarar och dokumenterar traditionella, hållbara sätt att förvalta mark och vattenresurser som på sikt kan främja hållbar landsbygdsutveckling i regionen.

Samarbetet mellan internationella och lokala experter med erfarenhet av kulturlandskapsförvaltning, dokumentation och restaurering gjorde det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och ny kompetens- till stöd för lokala kulturarvsexperter, hantverkare och samhällen – för att aktivt bevara det hotade kulturarvet.

Deltagarna har varit med i projektets alla led; fältundersökningar, övningar, bevarandearbete, uppdatering av skyltinformation i reservatet och slutligen en utställning om reservatets historia. På detta vis vill vi utbilda lokala organisationer att identifiera kulturarvsvärden och på bästa sätt bevara dem.

 

Bookmark and Share
Senaste nyheterna