Bilder från Palestina

Om du hör ordet “Palestine”, vilka bilder kommer du att tänka på? Kanske är det något från det Heliga landet, platta hus, olivträd, får på ojämna berg – eller kanske är det soldater, ungdomar som kastar stenar, kontroll punkter. Oavsett vad det är finns en risk att det blir en stereotyp.

Bilderna är riktigt starka. Ordspråket ”en bild säger tusen ord” hänvisar till bildens kraft. Men på något sätt verkar dessa stereotyper förbli.
”Bilder från Palestina” är ett projekt som syftar till att ge oss några nya färska röster och bilder. Baserat på Bethlehem är projektet ett partnerskap mellan CHwB Sweden och Centre for Cultural Heritage Preservation (CCHP). En liten grupp kvinnor mellan 11 och 65 år gör kortfilmer om sitt Palestina. Filmerna görs med hjälp av enkla telefoner och teknik, vilket innebär att tolkningsförmågan förbättras och berättelser om samtida arv och vardag gör det möjligt för oss att möta ett riktigt Palestina – inte en fantasi.

En deltagare, Beya, säger ”Att närma sig begreppet arv – och mer specifikt palestinskt arv – mot bakgrund av vår egen personliga bakgrund och erfarenhet har varit en mycket utmanande övning för mig. Det hjälpte mig att ompröva omfattningen av dess betydelser. Det fick mig att inse hur viktigt det är för ungdomen att förstå, och förstå arvet som det är, personligt, politiskt och kommunalt. ‘

En annan, deltagare, Irene som ursprungligen kommer från Frankrike, säger att ”genom denna kortfilm vill vi visa rikedomen i matkulturen i Palestina och dess mat genom att fånga dess ljud, dess lukt och dess rörelser.”
För alla deltagare är kunskaperna att göra kortfilmer roliga och intressanta och en delad aktivitet. ”Vi lärde oss först att ta bilder, sedan skriva ett manus och äntligen redigera. Varje träningsdag var ett nöje för oss, träffas och dela idéer medan vi lärde oss. ” Betlehem har påverkats av Covid 19 och projektet har utvidgats för att säkerställa att alla inblandade är säkra. Vi är tacksamma gentemot våra finansiärer, Svenska institutet för deras samarbete under denna utmanande tid. Men .. vi planerar att slutföra snart. Så titta på detta avsnitt för några underbara bilder från Palestina!

 

Beya1

Bookmark and Share
Senaste nyheterna