Kenya: ‘Journeys’ of Peace’ projektet

Kulturarv utan Gränsers projekt i Kenya heter “Journeys’ of Peace” och är centrerad kring en turnerande utställning som initierats av  Peace Museum Foundation och KuG med medel från Svenska institutet. “Journeys of peace” vill betona det gemensamma kulturarvet i ett fredsbyggande projekt mellan olika regioner och kulturer i Kenya. Projektet  vill underlätta dialog mellan olika grupper och har fokus på ungdomar.

Projektets övergripande mål:

  • Överkomma de utmaningar Kenya står inför genom spridning av kunskap om samhället och om andra samhällen.
  • Stärka kvinnors roll i samhället genom att inkludera dem
  • Föra samman generationer genom att skapa en dialog mellan äldre och yngre personer.

Journeys-of-Peace-Slide

Journeys-of-peace

Journeys of Peace har setts av mer än 4000 personer i Kenya via en vandringsutställning, i kombination med diskussioner och utbildningstillfällen. Kvinnor, barn och män från olika regioner utforskar gemensamma traditioner, fredsbyggande och arv genom föremål, miljö och immateriella tillgångar såsom sång och mat. Effekterna av projektet har varit betydande och steg mot fred har uppnåtts.

 

Bookmark and Share
Senaste aktiviteterna