Tag:Keeping it Modern

Moderna arhitektura, kao jedan od umjetničkih oblika u arhitekturi 20. stoljeća, koju karakteriziraju inovativni oblici koji su oslobođeni tradicionalnih struktura i upotrebljavaju nove eksperimentalne materijale, danas je pod znatnim rizikom. Profesionalci iz sektora kulturnog...› Više informacija