Strateški plan

Strateški plan 2013-2016

Naš opšti cilj je poboljšanje uslova i mogućnosti za uživanje u kulturnoj slobodi i kulturnoj raznolikosti i da se kulturna baština sve više koristi kao sredstvo za promovisanje ljudskih prava, izgradnje mira i razvoja demokratije.

Ključni cilj 1: Jačanje dinamičnosti civilnog društva i odgovornosti institucija u sektoru kulturnog nasleđa.

Ključni cilj 2: Kulturno nasleđe je cenjeno i koristi se kao društveni, ekonomski, kulturni i ekološki resurs za civilno
društvo i vladine institucije na lokalnom nivou.

Ključni cilj 3: Prošireni korpus kvalitetnih stručnjaka iz područja nasleđa spreman je da odgovorno odgovori na izazove očuvanja u velikom broju zemalja.

Strateški plan za 2013-2016 sadržava sljedeće:

  • Našu viziju i misiju
  • Našu radnu okolinu
  • Naše ciljeve
  • Naše radne vrijednosti
  • Održive metode i rezultate
  • Nadzor i evaluacija CHwB strateškog plana