Projekat „Mostovi budućnosti“ finaliziran!

Projekat „Mostovi budućnosti  – Očuvanje, znanost, tehnologija i obrazovanje u Stocu, Bosna i Hercegovina“  je finaliziran 31.01.2014. godine. Glavni rezultat projekta je inovativna aplikacija za pametne telefone sa modelom digitalno proširene stvarnosti  koja se može koristiti na svim uređajima. Ovaj model interpretacije baštine se koristi za promociju bogatog kulturnog i prirodnog naslijeđa Stoca. Kroz devet edukativnih aktivnosti, projekat je povećao kapacitet u konzervaciji/restauraciji, kao i razumijevanje o zajedničkom kulturnom naslijeđu. Različite ciljne grupe su bile angažirane na aktivnostima mapiranja, skiciranja i razgledanja sličnih lokacija kulturnog naslijeđa u široj regiji Stoca, što je stimuliralo kreativno razmišljanje i učešće u korištenju potencijala, te doprinjelo širem društveno-ekonomskom razvoju. Kroz obrazovne radionice, primarno restauracijski kamp, kreirana je mreža mladih profesionalaca iz svih krajeva BiH i regije. Projekat je omogućio umrežavanje između turističkih radnika i lokalnih aktera u Stocu i hercegovačkoj regiji, te ohrabrio nove generacije da budu promotori i čuvari kulturnog naslijeđa. Stolac je intenzivno promoviran kako u medijima, tako i među profesionalcima u oblasti restauracije i očuvanja kulturnog naslijeđa iz cijele regije. Izrađeni promotivni materijal za grad Stolac uključuje turističku mapu, info table, razglednice, kalendar za 2014.godinu, info brošuru i stolačke toteme za interaktivne aktivnosti sa djecom. Tri kulturne rute za Stolac (Dječija ruta, Kratka ruta i Avanturistička ruta) su novi turistički proizvodi. Više informacija o projektu je dostupno na turističkoj web stranici Stoca koja je kreirana unutar projekta.

Najnovije Vijesti