WWII-MonumentSEE

Istraživanje memorijalne i muzejske baštine posvećene Drugom svjetskom ratu u Bosni i Hercegovini u okviru projekta WWII MonumentSEE, Procjena spomenika nastalih nakon Drugog svjetskog rata u cilju razvijanja novog regionalnog turističkog proizvoda/ kulturne maršrute u jugoistočnoj Evropi je vršeno u februaru, martu, aprilu i maju 2019. godine na više od 20 lokaliteta spomenika posvećenih NOB-u, muzejima, bibliotekama i na internet portalima i stranicama vladinih i nevladinih institucija koje tretiraju spomenike posvećene Drugom svjetskom ratu u Bosni i Hercegovini i regionu.

Spomenici i muzeji posvećeni NOB-u u Bosni i Hercegovini koji su detaljno istraženi su: Spomen-park Vraca u Sarajevu, Spomenik i spomen-kosturnica na Đidinom brdu u Vogošći kod Sarajeva, Memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici, Partizansko spomen-groblje u Mostaru, Memorijalni kompleks “Dolina heroja” na Tjentištu, Spomenik palompartizanskom odredu iz Zenice, Nekropola žrtvama fašizma na Smrikama u Novom Travniku, Dom AVNOJ-a u Jajcu, Memorijalni kompleks Šušnjar u Sanskom Mostu, Spomenik Revolucijina Mrakovici (Kozari), Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima u Banjoj Luci, Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice u Bihaću, Memorijalni kompleks Korčanica naGrmeču, Spomenik na Makljenu, te više manjih spomenika posvećenih NOB-u u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.

Od 14 spomenika koji su detaljno istraženi, samo njih 7 je zaštićeno kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Istraživanje je pored mapiranja i obilaska spomenika, pored detaljnih podataka o autorima, izgradnji, godinama i osnovnih istorijskih činjenica, te kreiranja baze podataka (foto i tekstualne dokumentacije) pokazalo i trenutno stanje očuvanosti spomenika i muzeja posvećenih NOB-u u Bosni i Hercegovini koje se razlikuje od mikrolokacije spomenika, preko njegove uključenosti u postojeću turističku ponudu i infrastrukturu, pa sve do političkih i istorijskih prilika. Istraživanje je pružilo direktni uvid u trenutno stanje spomenika i muzeja posvećenih NOB-u u Bosni i Hercegovini iz više različitih aspekata: održavanja, zaštite, fizičke očuvanosti, korištenja, organizacije i upravljanja, turističke ponude, značaja za užu i širu zajednicu, itd.

Cilj istraživanja je bio kreiranje turističkih ruta različite tematike sa zajedničkom poveznicom, a to je NOB na prostoru republika bivše Jugoslavije. Predložene turističke rute su izabrane na osnovu zajedničkih faktora za određene spomenike kao što su isti autor, isti status spomenika, ista vrsta kompleksa, isti cilj izgradnje/ posvećenost određenoj osobi ili događaju, mogućnosti za sportske, rekreativnei kulturno-zabavne aktivnosti, i sl. Predložene turističke rute su opisane kroz tabele, kroz tekst, kroz fotografije, kroz izvještaje i kroz mape.

Istraživanje koje je uključilo posjete lokalitetima najvažnijih spomenika NOB-a u Bosni i Hercegovini, njihovo fotografisanje, intervjue sa ključnim pojedincima zaduženim za spomenike NOB-a i kreiranje tabela i opisa prema prethodno utvrđenom kriteriju za sve spomenike pokazalo je da su gotovo svi spomenici lako dostupni i sigurni za posjetu, da se nalaze na udaljenim, ali lokacijama u blizini glavnih putnih komunikacija, kao i da postoji veliki potencijal za razvoj turističkih ruta i uopšte uključivanja ovih lokaliteta u turističku ponudu za koju najveći interes vlada od strane stranih gostiju i turista, ali sve više taj interes dolazi i iz Bosne i Hercegovine, te zemalja okruženja.

Nakon sprovedenog istraživanja organizovana je radionica na kojoj su bili predstavljeni rezultati procesa izrade “Procjene spomenika nastalih nakon Drugog svjetskog rata, u cilju razvijanja novog regionalnog turističkog proizvoda / kulturne maršrute u jugoistočnoj Evropi”. Istraživanje i procjene spomeničkog nasljeđa nakon Drugog svjetskog rata sproveli su istraživači u 6 ekonomija: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija. Osim individualnih istraživanja, na dvodnevnoj radionici organizovanoj u maju 2019. godine u Podgorici je bila predstavljena i REGIONALNA procjena za razvoj novog regionalnog turističkog proizvoda: kulturne rute spomenika posvećenih II svjetskom ratu u jugoistočnoj Evropi.

Rezultate projekta možete pogledati na linku:

REZULTATI: WWII-MonumentsSEE

 

Najnovije Vijesti