Muzeji u vrtićima

Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB), Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine održali su pet radionica u vrtićima na području Sarajeva koje su imale za cilj približavanje kulturnog naslijeđa najmlađim članovima našeg društva.

Radionice su održane od 02. do 04. novembra/studenog 2015. godine u tri vrtića koja su dio Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Tokom radionica posvećenih magičnom svijetu Branka Ćopića i Ahmeta Hromadžića djeca su saznala više o ovim bosanskohercegovačkim književnicima i njihovom stvaralaštvu, dok su kroz radionice „Muzej u koferu“ saznali više o tradicionalnim zanatima i načinu življenja u prošlosti.

„Rad sa najmlađima kroz specijalizirane radionice i snažnu saradnju između profesionalaca u vrtićima i školama sa muzejskim edukatorima i slično svojevrsni je garant za budućnost odnosno odgajanje buduće muzejske publike. Koristi u odgojnom i obrazovnom dijelu koje će vaspitačice i nastavnici/nastavnice kroz osmišljene i prethodno dogovorene posjete muzeju dobiti su višestruke. Skoro pa da ne postoji nastavna oblast koja se ne može dopuniti posjetom nekoj od izložbi u Zemaljskom muzeju“, rekao je Samir Avdić, kustos Zemaljskog muzeja BiH, koji je predstavio „Muzej u koferu“.

U radu sa djecom iz vrtića bio je uključen i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Šejla Šehabović, direktorica ovog Muzeja, smatra da je odgajanje muzejske publike u bilo kojem društvu izuzetno važan zadatak.

“Uvriježeno je mišljenje da su djeci muzeji ‘dosadni’ i da razlozi čuvanja i načini prezentiranja kulturne baštine prevazilaze njihove intelektualne i emotivne domete. To naprosto nije istina. Istina je da je rad sa djecom težak i zahtjevan i da to vrlo često prevazilazi intelektualne i emotivne domete stručnjaka i stručnjakinja u našim muzejima. Dakle: muzeje ne treba “spuštati” nego podići na nivo djeteta!”, rekla je Šehabović.

Najnovije Vijesti