Izložba na turneji

Nakon Sarajeva, izložba o doprinosu nekadašnjih migranata, današnjih nacionalnih manjina, posjetiće Srebrenicu, Visoko i Zenicu.

Izložba će biti održana u Kulturnom centru Srebrenica od 15. do 21. novembra 2018. godine. Na Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar, izložba će biti postavljena u Kulturnom centru Altintag u Visokom. Tokom januara 2019. godine, putovat će u Muzej Grada Zenice.

Priče o Italijanima, Nijemcima, Romima, Poljacima, Česima i drugim nacionalnim manjinama predstavljene kroz ovu izložbu govore o njihovoj važnoj ulozi kroz stoljeća. Izložba ima za cilj da otvori dijalog o odnosu BiH društva prema migrantima, u prošlosti i danas.

Izložba je nastala u okviru projekta „(Ne)Vidljivi: kulturna prava nacionalnih manjina u BiH“, kojeg je finansirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država.

Najnovije Vijesti