Industrijalizacija u toku: Radionice u srednjim školama

01U sklopu projekta „Industrijalizacija u toku“ čiji je cilj podizanje svijesti o značaju industrijskog naslijeđa za društvo kroz domaću i međunarodnu saradnju, fondacija Kulturno naslijeđe bez granica BiH (CHwB BiH) osmislila je, organizovala i sprovela radionice u šest srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Srednjoškolci su na radionicama imali priliku da se upoznaju sa industrijskim naslijeđem, a nakon radionica su nastavili raditi na kreiranju dijela sadržaja za putujuću multimedijalnu izložbu koja je dio ovog projekta.

U saradnji sa predmetnim nastavnicima i pedagozima srednjih škola u Mostaru, Bihaću, Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli i Zenici, organizovane su radionice sastavljene iz dva dijela. Prvi dio radionice činilo je uvodnog predavanja o industrijskom razvoju i značaju lokalne industrije grada u kojem se srednja škola nalazi. Drugi dio radionice je bio praktični i kreativni rad kroz koji su učenici imali priliku saznati više o industriji svog grada i industriji drugih gradova u Bosni i Hercegovini.

Radionice su održane u periodu od 07. novembra do 27. novembra 2019. godine. Zajedno sa nastavnicima i pedagozima, 99 srednjoškolaca aktivno se uključilo u istraživanje lokalnog industrijskog naslijeđa i kreiranje dijela sadržaja za putujuću multimedijalnu izložbu „Industrijalizacija u toku.“ U cilju lakše komunikacije kreirana je Facebook grupa „Industr(i)ja“ u kojoj su srednjoškolci imali priliku da se dodatno informišu o aktivnostima u sklopu ovog projekta, da razmijene iskustva u pripremi dijela sadržaja za izložbu i da prošire svoja znanja o industrijskom naslijeđu Bosne i Hercegovine i ostatka svijeta. Radionice u srednjim školama je, uz podršku CHwB BiH tima, nastavnika i pedagoga iz srednjih škola vodila edukatorica i muzejska pedagogica Lejla Agić, vanjska saradnica CHwB BiH.

Projekat „Industrijalizacija u toku“ finansira Evropska unija. Više detalja o aktivnostima koje su sprovedene u sklopu projekta „Industrijalizacija u toku“ i o radionicama koje su organizovane u srednjim školama u Bosni i Hercegovini možete pronaći na zvaničnoj Facebook stranici CHwB BiH.

Najnovije Vijesti