Društvena inkluzija kao korak ka jednakosti

Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica (Foundation Cultural Heritage without Borders -CHwB) u saradnji sa Muzejom književnosti i pozorišne umjetnosti BiH realizovala je nekoliko aktivnosti u okviru projekta „Književnost za svu djecu“, finansiranog od strane Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo.

Ovaj projekat je realizovan tokom „Dječije nedjelje“, početkom oktobra/listopada 2015. godine. „Dječija nedjelja“ je posvećena promociji dječiji prava, obrazovanju i inkluziji.

„Iako je pristup kulturi jedno od osnovnih ljudskih prava, svijesti o ovom problemu u našem društvu kao da ne postoji. Ovaj projekat je naša šansa da učimo od djece sa i bez invaliditeta o njihovim potrebama tako da možemo unaprijediti naš rad. Oni su naša budućnost! Imali smo šansu da obrazujemo muzejsku publiku, a oni da učestvuju u stvaranju muzeja kakvog žele“, rekla je Šejla Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

Kako bi sve aktivnosti učinili pristupačnim djeci sa invaliditetom, na nekoliko radionica prisustvovao je tumač znakovnog jezika, dok je cijeli materijal bio prezentiran u audio i video formi, te na Brajevom pismu.

Djeca iz osam osnovnih i specijalnih škola za odgoj i obrazovanje iz Sarajeva upoznala su sa muzejom, njegovom historijom, stalnim postavkama i književnošću poznatih bosanskohercegovačkih pisaca za djecu – Branka Ćopića i Ahmeta Hromadžića. Tokom „Dječije nedjelje“ sudjelovali su i u radionici o tradicionalnim zanatima.

„Vrijeme provedeno u muzeju sa stručnjacima je bilo predivno. Naučili smo mnoge stvari i unaprijedili znanje iz književnosti, ali i o našim poznatim piscima,“ rekla je Almedina Halilović, učenica Osnovne škole „Dobroševići“.

Grupa djece je spremala pozorišnu predstavu temeljenu na priči Ahmeta Hromadžića. Predstavu su izveli posljednjeg dana „Dječije nedjelje“, kada su za djecu bile organizirane i druge aktivnosti.

U okviru ovog projekta organiziran je okrugli sto za profesore, defektologe i muzejske stručnjake. Učesnici ovog okruglog stola razgovarali su o važnosti inkluzije za djecu sa invaliditetom u kulturne i obrazovne institucije, i društvo generalno.

Uz CHwB i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, mnoge druge organizacije iz Sarajeva i širom Bosne i Hercegovine sudjelovale su u obilježavanju „Dječije nedjelje“.

Najnovije Vijesti