Naš tim

Adisa Džino Šuta

Direktorica kancelarije
gro.b1563402577whc@o1563402577nizd.1563402577asida1563402577

Arhitektica i program menadžerica dio je tima CHwB-a od 2007. godine. U februaru 2014. godine  postavljena je za direktoricu ureda CHwB-a u Bosni i Hercegovini.

“Za mene je naslijeđe vodilja koja nas vraća nazad u prošlost, a istovremeno nas inspiriše da gradimo budućnost. Vjerujem da svako od nas pronalazi dio sebe u baštini kroz njeno ponovno otkrivanje i interpretaciju, jer je naslijeđe integralni dio naših života.”

Aida Vežić

Regionalna muzejska koordinatorica
gro.b1563402577whc@c1563402577izev.1563402577adia1563402577

Projekt menadžerica koja radi za CHwB od februara  2012. godine. Pored razvijanja muzejske saradnje i Balkanske mreže muzeja, Aida uživa u kreiranju novih projekata (počevši od postavljanja logičkog okvira). Istraživanja i pronalaženje sredstava su njene najdraže aktivnosti. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao i master studije “Kulturni projekti za razvijanje”, organizovane od strane Univerziteta u Torinu i Međunarodne Organizacije rada.

Aida Mia Alić

Community Outreach Officer
gro.b1563402577whc@c1563402577ila.a1563402577im.ad1563402577ia1563402577

Aida se pridružila timu u julu 2014. godine. Od 2004. godine radi kao novinar za regionalne i međunarodne medije, te odnosima sa javnošću u polju tranzicione pravde i zaštite ljudskih prava. Aida je završila novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Njena interesovanja su usmena historija, umjetnost i putovanja.

Ada Hamidović

Vanjska saradnica
gro.b1563402577whc@c1563402577ivodi1563402577mah.a1563402577da1563402577

Ada je završila Ekonomski fakultet u Sarajevu. Od 2011. godine radi u nevladinom sektoru. Njen posao uključuje upravljanje projektnom i finansijskom administracijom, kao i pripremu finansijskih izvještaja za različite donatore. Pored svoje profesionalne orijentacije prema finansijama, veoma uživa u kulturi i umjetnosti, a osjeća odgovornost i privrženost poštivanju ljudskih prava. Ada se pridružila CHwB timu u julu 2016.

Prijatelji i članovi porodice CHwB-a

 

CHwB se razvijao zahvaljujući velikom broju bivših uposlenika i praktikanata koji su svoju kreativnost i energiju ulagali u promociju našeg rada i zaštitu kulturne baštine.

Neizmjernu zahvalnost dugujemo svima pojedinačno!

Arijana Mandić

Uposlenica od juna 2014 do novembra 2017

Arijana je arhitekta po struci i bavi se aspektima kulturne baštine od 2006. godine. Tokom godina bila je uključena u različite aktivnosti i projekte koji su se odnosili na obnovu, konzervaciju i očuvanje uništenog kulturnog naslijeđa.  “Vjerujem da naša kulturna baština predstavlja nezamjenjivi izvor života i inspiracije. Kulturna baština je nešto čime se bavite sa strašću ili se ne bavite uopšte!”

Aida Salketić

Uposlenica od novembra 2013 do februara 2017, vanjska saradnica do aprila 2018.

Aida Salketić je većinom radila sa muzejima na pitanjima ljudskih prava, različitosti i izgradnji mira kroz kulturne interakcije i povezivanje ljudi. Aida je magistrirala historiju umjetnosti i bibliotekarstvo na Univerzitetu u Sarajevu, i bila je Fulbright stipendista na Univerzitetu Oregon u Sjedinjenim Američkim Državama.

Halid Lepan

Praktikant od novembra 2013. do jula 2014. godine

Zbog srodnosti sa mojim poljem izučavanja (arheologijom), moja praksa u CHwB-u je pridonijela da bolje razumijem situaciju u kojoj se nalazi kulturno naslijeđe BiH, a posebno arheološko naslijeđe. Sama praksa u CHwB-u je doprinijela da dobijem stipendiju za dalje školovanje van BiH.

Smatram da kulturno naslijeđe BiH predstavlja “Ličnu kartu” naše zemlje kao i svakog pojedinca koji živi u njoj. Zbog raznolikosti i bogatstva našeg kulturnog naslijeđa smatram da je važno stalno ponavljati da ono pripada svim ljudima koji žive i onima koji će živjeti.

Vanja Vuković

Uposlenica od juna 2014. do septembra 2015. godine

Radeći za CHwB proširila sam znanje iz finansija, ali mi je omogućeno i sticanje znanja o procesima zaštite i restauracije spomenika kulturnog naslijedja, kao i šire sagledavanje problematike zaštite kulturnih spomenika u BiH.

Očuvanje i zaštita kulturnog blaga doprinosi očuvanju identiteta naroda koji žive u BiH i ujedno pomaže u stvaranju boljeg imidža naše države koja je prepoznatljiva po brojnim kulturnim spomenicima a ne samo po sukobima i razaranjima, na koje se, nažalost, često stavlja akcenat.

Boris Trapara

Praktikant od augusta 2014. do februara 2015. godine

U CHwB-u sam radio na različitim projektima iz oblasti zaštite i promocije kulturno-istorijskog naslijeđa kroz koje sam stekao puno novih vještina i upoznao mnoštvo profesionalaca iz oblasti zaštite naslijeđa. Zahvaljujući mom angažmanu u CHwB-u dobio sam priliku da posjetim Uppsala Univerzitet i upoznam švedskog kraljevskog arhitektu, Andreasa Heymowskog.

Slojevito naslijeđe naše zemlje predstavlja dobar primjer univerzalnih istorijskih, kulturnih i spomeničkih vrijednosti i kao takvo predstavlja neiscrpan izvor znanja, inspiracije, i tekovina kulture koje baštinimo za buduće generacije.