WWII-MonumentSEE

Procjena spomenika nastalih nakon Drugog svjetskog rata u cilju razvijanja novog regionalnog turističkog proizvoda/ kulturne maršrute u jugoistočnoj Evropi.

Među 12 grantova dodijeljenih od strane Regional Cooperation Council (RCC) iz fonda Evropske unije, podržan je i Expeditio projekat WWII-MonumentSEE. Projekat procjene spomenika nastalih nakon Drugog svjetskog rata je sa implementacijom krenuo u novembru 2018. godine i trajao je sedam mjeseci. U ovom projektu CHwB BiH je učestvovao u svojstvu saradnika. Sprovedene aktivnosti koje su uključile terensko istraživanje, predavanja i radionice je finansijski podržala Evropska unija kroz Projekat za razvoj i promociju turizma Savjeta za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council – RCC). Cilj projekta je da se doprinese rastu i konkurentnosti ekonomija šest zemalja Zapadnog Balkana podržavajući razvoj i promociju zajedničke regionalne ponude u okviru kulturnog i avanturističkog turizma.

Aktivnosti su sprovođene u okviru granta koji je obezbijeđen kroz Projekat za razvoj i promociju turizma Savjeta za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council – RCC). Projekat, koji finansira Evropska unija a realizuje Savjet za regionalnu saradnju, nastoji da doprinese rastu i konkurentnosti ekonomija šest zemalja Zapadnog Balkana podržavajući razvoj i promociju zajedničke regionalne ponude u okviru kulturnog i avanturističkog turizma.

Spomenici nastali nakon Drugog svjetskog rata na području jugoistočne Evrope predstavljaju značajan potencijal za razvoj regionalne kulturne turističke rute. Ovi spomenici, koji su u velikom broj nastali u periodu nakon Drugog svjetskog rata na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije i Albanije su prije svega memorijali antifašističke borbe, ali i mnogo više od toga, a mnogi od njih imaju i izuzetnu umjetničku vrijednost. Oni nisu samo “…lijepi oblici bez značenja, njihova forma je plod ideoloških, oblikovnih, filozofskih, odnosno estetskih i etičkih istraživanja brojnih arhitekata, kipara i umjetnika.”

Projekat WWII-MONUMENTSEE promoviše sveobuhvatan pristup, uz uključivanje svih zainteresovanih strana i nadovezuje se na postojeće inicijative. Stručnjaci koji su već sproveli određena istraživanja u ovoj oblasti bili su pozvani da prisustvuju regionalnoj radionici te podijele svoja iskustva i učestvuju u formulisanju predloga i smjernica za razvoj novog sveobuhvatnog regionalnog turističkog proizvoda/ kulturne maršrute.

Ciljevi projekta su: razvijen novi regionalni turistički proizvod/ kulturna ruta – spomenici nastali nakon Drugogsvjetskog rata – na području jugoistočne Evrope; unapređenje (zapošljavanja i održivosti) regionalnog turizma na području jugoistočne Evrope, kroz razvoj novog turističkog proizvoda/ kulturne rute; doprinos ekonomskom rastu regiona jugoistočne Evrope kroz jačanje regionalnog turizma i kulturnih ruta.

Više detalja o projektu možete saznati na linku:

WWII-MonumentSEE