Od historijske integracije do savremenog aktivnog učešća

Preventivna obnova hamama, mlinica i mosta će biti jasni primjeri kvalitetne brige za kulturno naslijeđe regije, i u isto vrijeme kreirati će preduslove za održivo i ekonomski opravdano korištenje kulturnog naslijeđa uz aktivno sudjelovanje predstavnika lokalne zajednice.

Ciljevi projekta su:
• Izgradnja kapacitata institucija iz zemalja Zapadnog Balkana na polju prezervacije i savremenog korištenja kulturnog nasljeđa;
• Stručno usavršavanje mladih profesionalnih kadrova iz zemalja Zapadnog Balkana i Evrope iz oblasti kuturnog nasljeđa, uključujući tehnike i menadžerske vještine;
• Podsticanje održivog korištenja spomenika sa posebnim osvrtom na ekološke aspekte.

Očekivani rezultati projekta su:
• Jačanje međukulturnog razumjevanja među učesnicima koji dolaze iz različitih etničkih grupa zemalja Zapadnog Balkana (pomoću identifikovanja, istraživanja i preispitivanja regionalnih stereotipova);
• Jačanje kapaciteta upravljanja kulturnim nasljeđem na institucionalnom nivou, jačanje dijaloga između nevladinih i vladinih interesnih grupa na centralnom i lokalnom nivou, kao i u okviru relevantnih poslovnih zajednica;
• Održivost znanja i informacija.

Partneri u implementaciji su: Co-Plan Institut iz Albanije i Mozaik foundacija za razvoj zajednice iz BiH
Period: novembar 2011.godine – novembar 2014.godine
Budžet: 325,908.95 EUR; 90% projekta je finansirano od EU (iznos 293,318.05 EUR); 10% je doprinos CHwB-a i partnerskih organizacija