Tag:Shqipëri

Në kuadër të projektit “Platformat e Fuqizimit dhe të Mësimit përmes Trashëgimisë Kulturore” u zhvillua cikli i dytë i punëtorive në secilën nga bashkitë e Kavajës, Krujës dhe Rrogozhinës. Punëtoria e Krujës u zhvillua...› Lexoni më shumë
2018 shënoi vitin e 11-të të aktiviteteve në kuadër të Kampeve Rajonale të Restaurimit, një nga vitet me më shume punë e energji. Me mbështetjen e paçmuar të Ambasadës së Suedisë në Tiranë dhe...› Lexoni më shumë
Synimi i këtij projekti ishte krijimi i një metodologji të përbashkët për shtatë plane menaxhimi për site në Shqipëri, Bosnje-Herzegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi. Në mënyrë për të qenë sa më...› Lexoni më shumë
“Brenda 10 viteve të fundit, në shumicën e vendeve në Evropë, ka pasur një ndërrim paradigme, qasjeje dhe praktikash të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, me qëllim një përdorim më të qëndrueshëm dhe afatgjatë të...› Lexoni më shumë