Tag:Mitrovica

Qëllimi fillestar i Kampeve Rajonale të Restaurimit, ka qenë të mbledhë së bashku profesionistë të rinj nga Ballkani Perëndimor dhe t’u ofrojë atyre udhëzime praktike për aplikimin e materialeve dhe teknikave tradicionale në projektet...› Lexoni më shumë
Këtë vit, Kampet Rajonale te Restaurimit, të vlerësuara me çmime, kthehen me një seri prej katër kampesh të organizuara në Ballkanin Perëndimor. Kampi I 21-të deri te I 24-ti do t’I ofrojnë pjesëmarrësve leskione...› Lexoni më shumë
Në këtë kamp të organizuar në bashkëpunim me Muzeun e Qytetit të Mitrovicës dhe Heritage Without Borders, marrin pjesë studentë dhe profesionistë të rinj nga Kosova, Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Serbia dhe Suedia. Programi për...› Lexoni më shumë
Ka mbetur pak më shumë se një javë për të aplikuar për një nga dy Kampet emocionuese Rajonale të Restaurimit (KRR) që do të ndodhin në 13-27 shtator. Kampi i 19-të Rajonal i Restaurimit...› Lexoni më shumë
CHwB thërret pjesëmarrësit e Kampeve të shkuar të rikthehen dhe të ndihmojnë në udhëheqjen e punëve. A ke qenë pjesëmarrës në një nga Kampet e shkuar dhe synon të  përfshihesh sërish në Kampet Rajonale...› Lexoni më shumë
Këtë vit, CHwB do të ndërmarrë një seri të re prej 5 Kampesh Rajonale Restaurimi nëpër Ballkanin Perëndimor. Kampet nga i 16-i te i 20-i do ti angazhojnë pjesëmarrësit në leksione përfshirëse dhe eksperience...› Lexoni më shumë