Tag:gjirokaster

Tri zyrat e Fondacionit Trashëgimia Kulturore pa Kufij në Shqipëri, Bosnje Hercegovinë dhe Kosovë, organizuan “Trajnimin Ndërkombëtar Mbi Menaxhimin e Rrezikut për Trashëgiminë Kulturore në Rast Katastrofe”. Në trajnim morën pjesë 28 profesionistë të...› Lexoni më shumë
Mozaiku i kostumeve tradicionale shqiptare është i përbërë nga qindra me mijëra element, sa i përket vendeve, kohës, zonave dhe rajoneve entografike, etj. Padyshim, një nga kostumet kombëtare me ingtriguese është Fustanella. Në mënyrë...› Lexoni më shumë
Organizata Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri (CHwB Albania), Instituti i Monumenteve të Kulturës, Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Gjirokastër, Berat dhe Korçë, Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik në Gjirokastër dhe Korçë, si dhe...› Lexoni më shumë
Fëmijët e Gjirokastrës po i përqafojnë gjithnjë e më shumë vlerat e trashëgimisë kulturore të qytetit përmes aktiviteteve edukative-argëtuese. Për të shtuar dashurinë e të vegjëlve për këto vlera, Trashëgimia Kulturore pa Kufij –...› Lexoni më shumë
Është mbyllur me sukses trajnimi i konservimit të tekstileve, i organizuar në Gjirokastër nga CHwB Albania dhe Heritage Without Borders (HWB). Kursi, i cili ishte i hapur për profesionistë të muzeve dhe studentë nga...› Lexoni më shumë
Të kuptojmë pronarët për të ndryshuar qasjet e tyre Duke u përballur me humbjen e vlerave autentike të trashëgimisë së ndertuar të Gjirokastrës dhe duke ditur se ndryshimi mund të arrihet vetëm nëpërmjet një qasjeje përfshirëse,...› Lexoni më shumë